Vi takker alle som søkte Høstutstillingen 2014!


Søknadsfristen var torsdag 10. april.

Svar på 1. juryering sendes på mail i uke 22/23
Har du sendt postsøknad og ikke oppgitt epostadresse,
sendes svaret ut per post i uke 22/23.

For mer informasjon om søkeprosessen se veiledning

Kontakt ellers post@billedkunst.no for spørsmål

----------

Høstutstillingen ble avholdt første gang i 1882. Norske Billedkunstnere er ansvarlig for driften av utstillingen som hvert år avholdes på Kunstnernes Hus i Oslo. Utstillingen er basert på fri innsendelse.

Kunstnernes Hus 13. september – 12. oktober 2014

Følg oss på facebook og instagram

 

Den Nasjonale Jury 2014–2015

Beate Petersen
Sara Christensen
Gjertrud Hals
Per Kristian Nygård
Vanna Bowles
Thomas Sæverud

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. DNJ velges for to år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer og arbeider tverrfaglig. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. 

Utstillingen juryeres i to omganger. Første juryering baserer seg på digitalt bildemateriale og foretas anonymt. Ved andre juryering vurderes innsendte arbeider med avsenders navn.


Videoprogram

I 2013 inngikk Høstutstillingen og Norske Kunstforeninger et samarbeid om å vise Høstutstillingens videoprogram i 26 kunstforeninger og kunstlag over hele landet.

Mange ønsket å vise programmet samtidig med utstillingen på Kunstnernes Hus i Oslo 14. september–13. oktober, men visingsperiodene fordeler seg utover hele høsten 2013 og våren 2014.

Visningssteder
Alta Kunstforening
Bærum Kunstforening
Bømlo Kunstlag
Elverum Kunstforening
Gjøvik Kunstforening
Halden Kunstforening
Hammerfest Kunstforening
Høyanger Kunstlag
KinoKino
Kjøllefjord Kunstforening
Levanger Kunstforening
Luster Kunstlag
Narvik Kunstforening
Neadalen Kunstforening
Nesodden Kunstforening
Orkdal Kunstforening
Ski Kunstforening
Skiens Kunstforening
Sortland Kunstforening
Steinkjer Kunstforening
Suldal Kunstlag
Svelgen Kunstlag
Søgne Kunstlag
Tingvoll Kunstlag
Toten Kunstforening
Vestvågøy Kunstforening
Voss Kunstlag

Oversiktsbilder Høstutstillingen 2013