HØSTUTSTILLINGEN 2015

KUNSTNERNES HUS 
12. SEPTEMBER - 18. OKTOBER
Arrangør: Norske Billedkunstnere


Visningstiden på Kunstnernes Hus er i 2015 utvidet fra 4 til 5 uker.
Utstillingen har fri innsendelse, dvs. at alle kan søke, noe som har resultert i at flere av Norges store kunstnere har hatt sin utstillingsdebut her.
Utstillingen juryeres anonymt og i to omganger: 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk.

Alle norske statsborgere og utenlandske kunstnere som bor og arbeider i Norge kan søke om deltagelse. Det er ikke krav om at deltagerne skal være medlem i en kunstnerorganisasjon.
For avdøde norske kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise arbeider som ikke har vært utstilt tidligere. Det er også ønskelig at verket/verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner.
Kunstfagstudenter kan søke med verker vist på avgangsutstilling.

Det kan sendes inn søknader i følgende kategorier:
Todimensjonale verk, f.eks. maleri, tegning, grafikk, tekstil, foto etc.
Tredimensjonale verk, f.eks. skulptur, installasjoner, objekter etc.
Audiovisuelle verk, f.eks. videoarbeider, performance, lyd, interaktive arbeider etc.


Følg oss på facebook og instagram


Hvordan søke Høstutstillingen?

Vi ber alle som ønsker å søke om å lese søkeveiledningen nøye, ved innsendelse av søknad godkjenner du våre retningslinjer. 

SØKERVEILEDNING

We ask all who wish to apply to read the application guidelines carefully. 

APPLICATION GUIDELINES    

 

Frist for innlevering: 23. mars
Deadline for submitting the application is Monday 23 March. 


Søkeportalen er åpen!

Vi oppfordrer alle til å søke gjennom vår søkeportal / We encourage everyone to apply through our digital application form:

Søkeportal

Alle søkere må registrere seg med navn/brukernavn/passord og e-post før man kan logge seg inn i portalen. Dette gjelder uansett om du registrerte deg i fjor.

Tips: Ikke vent til siste dag med å sende søknaden.
Når over 2000 søkere samtidig forsøker å laste opp bilder, vil problemer kunne oppstå.  

Står du helt fast? Send en mail til post@billedkunst.no, så hjelper vi deg 

Postsøknad

Vi aksepterer også søknadsskjema og bildefiler sendt per post til

Høstutstillingen, Norske Billedkunstnere
Grubbegata 14
0179 Oslo

Søknadsskjema


Søknadsfrist 23. mars