HØSTUTSTILLINGEN 2015

KUNSTNERNES HUS 
12. SEPTEMBER - 18. OKTOBER
Arrangør Norske Billedkunstnere 
 

Visningstiden på Kunstnernes Hus er i 2015 utvidet fra 4 til 5 uker.


Vi åpner søkeportalen 16. februar

Søknadsfrist er mandag 23. mars

Utstillingen har fri innsendelse, dvs. at alle kan søke, noe som har resultert i at flere av Norges store kunstnere har hatt sin utstillingsdebut her. Utstillingen juryeres i to omganger: 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk. 

Alle norske statsborgere og utenlandske kunstnere som bor og arbeider i Norge kan søke om deltagelse. Det er ikke krav om at deltagerne skal være medlem i kunstnerorganisasjonene.
For avdøde norske kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise arbeider som ikke har vært utstilt tidligere. Det er også ønskelig at verket/verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner.
Kunstfagstudenter kan søke med verker vist på avgangsutstilling.


Følg oss på  facebook og instagram


Hvordan søke Høstutstillingen 2015?

Vi oppfordrer alle til å søke gjennom vår søkeportal fra den åpner
16. februar.
Vi aksepterer også søknader sendt per post til: 
Høstutstillingen, NBK, Grubbegata 14, 0179 Oslo.


Frist for innlevering av søknadsskjema og bildefiler til juryeringen: 23. mars