Årets utstilling

I samarbeid med Norske Kunstforeninger inviterer vi kunstforeninger over hele landet til å vise utvalgte videoverk fra årets utstilling. Dette er ein unik sjanse til å vise hva som rører seg innen videokunstfeltet akkurat nå, og for publikum utenfor Oslo til å få oppleve en bit av Høstutstillingen.

For mer informasjon: Norske Kunstforeninger 

Hvordan søke?

KUNSTNERNES HUS 
12. SEPTEMBER - 18. OKTOBER
Arrangør: Norske Billedkunstnere

Søknadsfristen for 2015 var 24. mars.

Søknadsfrist for 2016 blir i mars 2016. Alle søknader vurderes av Den Nasjonale Jury. En kan kun søke med digital dokumentasjon til 1. juryering. Søknadsskjema og link til søkeportal legges ut i februar 2016. 

Utstillingen har fri innsendelse, dvs. at alle kan søke, noe som har resultert i at flere av Norges store kunstnere har hatt sin utstillingsdebut her.
Utstillingen juryeres i to omganger, 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon og under 2. juryering vurderes originalverk.

Alle norske statsborgere og utenlandske kunstnere som bor og arbeider i Norge kan søke om deltagelse. Det er ikke krav om at deltagerne skal være medlem i en kunstnerorganisasjon.
For avdøde norske kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.
Utstillingen skal fortrinnsvis vise arbeider som ikke har vært utstilt tidligere. Det er også ønskelig at verket/verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner.
Kunstfagstudenter kan søke med verker vist på avgangsutstilling.

Det kan sendes inn søknader i følgende kategorier:
Todimensjonale verk, f.eks. maleri, tegning, grafikk, tekstil, foto etc.
Tredimensjonale verk, f.eks. skulptur, installasjoner, objekter etc.
Audiovisuelle verk, f.eks. videoarbeider, performance, lyd, interaktive arbeider etc.


Følg oss på facebook og instagram