Høstutstillingen 2016

 

Svar på 1. juryering er sendt.

Av 2545 søkere kom 111 videre til 2. juryering, gratulerer!  

 

Men vi venter på høsten følg oss gjerne på Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoer 2016:
6. april: Søknadsfrist
Svar på 1. juryering: uke 21

For de som kom videre til 2. juryering:
Innlevering av verk: 4. og 5. august 2016, ​Kunstnernes Hus
Svar på 2. juryering: uke 33

Utstillingen står på Kunstnernes Hus fra 10. sept. - 9. okt.
Arrangør er Norske Billedkunstnere.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise arbeider som ikke har vært utstilt tidligere. Det er også ønskelig at verket/verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Kunstfagstudenter kan søke med verker vist på avgangsutstilling.

Høstutstillingen arrangeres av Norske Billedkunstnere. 

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ).
DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. 
DNJ velges for to år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer og arbeider tverrfaglig.
Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. 
Utstillingen juryeres i to omganger. 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk. 

Den Nasjonale Jury 2016 består av:
Lars Korff Lofthus 
Anne Karin Jortveit 
Kjetil Skøien 
Josefine Lyche 
Kristine Fornes 
Rita Marhaug