VIKTIG MELDING TIL ALLE SØKERE:

Takk til alle som har søkt Høstutstillingen 2015.

Søknadsfrist for i år var 24. mars. Alle søkere får svar i uke 20/21.


Når du søkte Høstutstillingen godtok du samtidlig våre retningslinjer. Se søkerveiledning: 

SØKERVEILEDNING

APPLICATION GUIDELINES    


HØSTUTSTILLINGEN 2015

KUNSTNERNES HUS 
12. SEPTEMBER - 18. OKTOBER
Arrangør: Norske Billedkunstnere


Visningstiden på Kunstnernes Hus er i 2015 utvidet fra 4 til 5 uker.
Utstillingen har fri innsendelse, dvs. at alle kan søke, noe som har resultert i at flere av Norges store kunstnere har hatt sin utstillingsdebut her.
Utstillingen juryeres anonymt og i to omganger: 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk.

Alle norske statsborgere og utenlandske kunstnere som bor og arbeider i Norge kan søke om deltagelse. Det er ikke krav om at deltagerne skal være medlem i en kunstnerorganisasjon.
For avdøde norske kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise arbeider som ikke har vært utstilt tidligere. Det er også ønskelig at verket/verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner.
Kunstfagstudenter kan søke med verker vist på avgangsutstilling.

Det kan sendes inn søknader i følgende kategorier:
Todimensjonale verk, f.eks. maleri, tegning, grafikk, tekstil, foto etc.
Tredimensjonale verk, f.eks. skulptur, installasjoner, objekter etc.
Audiovisuelle verk, f.eks. videoarbeider, performance, lyd, interaktive arbeider etc.


Følg oss på facebook og instagram