Kunstnernes Hus 12. september – 18. oktober 2015

Den Nasjonale Jury 2014 – 2015

Vanna Bowles - Juryleder
Beate Petersen
Sara Christensen 
Gjertrud Hals  (2014) 
Hanne Friis (2015)
Per Kristian Nygård
Thomas Sæverud

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ).
DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. 
DNJ velges for to år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer og arbeider tverrfaglig.
Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. 
Utstillingen juryeres i to omganger. 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk. 

Kontakt

Arrangør Norske Billedkunstnere (NBK) 
Grubbegata 14 
0179 Oslo
+47 23 25 60 30
(09.00 – 15.00)

Høstutstillingen på
Kunstnernes Hus
Wergelandsveien 17, 0179 Oslo 

Publikumshenvendelser: 
post@billedkunst.no

Administrasjon

Utstillingsleder
Charlotte Dølvik
+47 23 25 60 37

Utstillingskoordinator (i permisjon fra juni 2015)
Ingrid Pettersen
+47 23 25 60 38

Utstillingskoordinator (vikar fra juni 2015)
Kine Simonsen
+47 23 25 60 38          

Kunstsalg

Høstutstillingen er en salgsutstilling.
Vi minner om at det i tillegg til oppgitt pris legges til 5% til Bildende Kunstneres Hjelpefond.
For mer informasjon om salg, ta kontakt med oss.  

Dokumentasjon av verk 2014
Anu Vahtra

Design / nettside
Eriksen/Brown 
Thijs Gadiot 

Et annet sted #5
Esther Maria Bjørneboe