Hvem kan søke?

Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke Høstutstillingen. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk. Kunstnergrupper kan søke via en representant. 
Utstillingen skal fortrinnsvis vise nye verk, dvs. arbeider produsert de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner.
For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Utstillingen juryeres i to omganger. 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon.
Under 2. juryering vurderes originalverk. 
Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ).
Juryen består av kunstnere og velges for to år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer. 
DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. 
Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. 

 

Kunstsalg
Høstutstillingen er en salgsutstilling.
Vi minner om at det i tillegg til oppgitt pris legges til 5% til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Hvordan søke?

Søknadsfristen for Høstutstillingen 2017 var 20. mars.

Takk til alle som har søkt! 

 

 


Den Nasjonale Jury 2016 / 2017.
Fra venstre: Anne Karin Jortveit, Josefine Lyche, Kristine Fornes, Lars Korff Lofthus, Rita Marhaug, Kjetil Skøien