Høstutstillingen 2018
Statens 131. kunstutstilling
Søknad 2018
Informasjon til søkere Høstutstillingen 2018

Søk her
Frist for å søke er 3. april

Høstutstillingen 2018 arrangeres på Kunstnernes Hus,
8. september – 14. oktober

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke Høstutstillingen. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk. Kunstnergrupper kan søke via en representant.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise nye verk, dvs. arbeider produsert de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Høstutstillingen er en salgsutstilling. For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryen består av kunstnere og velges for to år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer. Utstillingen juryeres i to omganger. 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk.

Den Nasjonale Jury 2018 består av: Tom Stian Kosmo, Anders Kjellesvik, Marte Aas, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle.

DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

 

Spesifikasjon for materiell til 1. juryering

Bilder

 • Filformat: .jpg, .jpeg, rtf. og .pdf
 • Anbefalt størrelse: 2 MB pr. bildefil (min. 72 i dpi).
 • Anbefalt: 1920 x 1080 pixler.
 • Merk bildefilene: Tittel_produksjonsår (f.eks.: Utsikt_2018.jpg).
 • Detaljbilder merkes: detalj_Tittel_produksjonsår (f.eks.: detalj_Utsikt_2018.jpg).
 • Todimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde pr. arbeid.
 • Tredimensjonale arbeider (skulptur, installasjon etc.) kan dokumenteres med 1 bilde av hele arbeidet og 1 detaljbilde. Det er derfor mulig å laste opp til sammen 6 bilder i søkeportalen.
 • En serie (for eksempel en fotoserie) regnes gjerne som 1 verk. Legg da ved 1 oversiktsfoto og utvalgte detaljbilder fra serien.

Video/lyd/performance

 • Videolink og passord må kunne brukes ut september 2018.
 • Ved innsendelse av video-, lyd- og performancearbeider må søker angi varighet og visningsbeskrivelse (projektor, monitor, loop, tidspunkt, hyppighet etc.).
 • For videoverk med lang varighet kan det til 1. juryering vises maks. 10 min. Lag et utdrag til juryering, i tillegg til verket i sin helhet.
 • Filer spilles av i VLC og QuickTime.
 • Stillbilder fra video etc. merkes: stillbilde_Tittel_produksjonsår (f.eks.: stillbilde_Utsikt_2018.jpg).
 • Alle søkere må selv ta ansvar for godkjenning ved bruk av andres verk. Som eksempel må du ha godkjenning for bruk av andres musikk i eget verk.

Prosjektbeskrivelse

 • Legg gjerne ved prosjektbeskrivelse  dersom det kunstneriske prosjekt ikke lar seg presentere visuelt, f.eks. for performance, installasjoner, stedsspesifikke verk, tekstbaserte verk/konseptuelle arbeider og andre prosjektbaserte uttrykksformer.

Svar på 1. juryering sendes i uke 21/22.
Support: post@billedkunst.no

Dersom du kommer videre til 2. juryering

Verk som går videre til 2. juryering skal leveres torsdag 2. og fredag 3. august, Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0167 Oslo. Mer informasjon om 2. juryering vil bli sendt til søkerne som går videre til 2. juryering i uke 21/22.