Arkiv 2017

Aleksander Stav, Ota Benga (2016)

Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017 går til Aleksander Stav (f.1983) for verket Ota Benga.

Ota Benga er en tredelt skulpturgruppen i brent tre som har en tydelig materialitet og et sterkt nærvær, samtidig som den peker på en historisk referanse: Kongoleseren Ota Benga, født 1883 ble bortført fra sitt hjemland og stilt ut, først på verdensutstillingen i St. Louis i 1904 og senere i Bronx Zoo. Her ble han utstilt sammen med aper i “primathuset” for å demonstrere “den laveste form for biologisk utvikling av mennesket.” Som 32-åring begikk Benga selvmord.

Sentralt for Aleksander Stavs kunstneriske undersøkelse er “hvordan mennesket omformer sin forståelse av naturen, gjennom sin oppdagelse av den. Transformasjon av naturen overskrider det virkelige til en mer fantasifull, kunstig verden, hvor det autentiske forsvinner”, som det står i kunstnerens verksbeskrivelse. Verket viser en tid da mennesker “på grunn av manglende forståelse ble ansett som del av en vill natur”. Ota Benga er tidligere vist på Galleri TM51 utstilling med Aleksander Stav, under samme tittel.

Juryen legger i sin begrunnelse vekt på hvordan verket har en sterk umiddelbar tilstedeværelse, samtidig som det åpner for refleksjon og ettertanke. “I materialets sprekker ligger historien, men også kimen til nye lesninger og nye retninger inn i fremtiden.”

Patrik Berg, Atmospheric concentration (2016)

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris 2017 ble tildelt Patrik Berg. Juryen ble fanget av hans tempramentsfulle og fabulerende bilder. Bergs bilder kombinerer tradisjonen fra Albrecht Dürer og Henry Darger og handler temtatisk sett om økologi og bærekraft. Bildene på høstutstillingen er en poetisk og alegorisk betraktning om tulipanboblen og spekulasjonsøkonmien.

Anna Christina Lorenzen, An Uncut Line (Eques) (2016)

Norske Kunstforeningers debutantpris 2017 ble tildelt Anna Christina Lorenzen.

Verket består av to tresnitt, hvor dets samlede størrelse, 304 x 260 cm, utfordrer formatet og fanger betrakteren der det tar visuelt rom i Høstutstillingen. Et todelt sort tresnitt er trykket over mangefarget papir hvor linjen og tegningen framtrer som en negativ. Arbeidet An Uncut Line har et effektivt formspråk samt utprøvende og spennende billedverden. Formatet og de figurative motivene forholder seg i målestokken 1:1 til kunstnerens egen kropp, samtidig som at trykkenes dimensjon tar i bruk det maksimale grafikkpresseformatet for tresnitt. Motivet er fra en serie som viser kunstnerens pågående undersøkelse av kroppsspråk, gester og positurer som visuell markør for status, kjønn, kulturell, etnisk identitet og historisk tilhørighet.
Juryen ønsker å berømme kunstneren for hennes overbevisende grafiske verk.

Prisjury 2017
Kalle Eriksson, styremedlem, Norske Kunstforeninger
Elena Perez, daglig og kunstnerisk leder, Trondhjems Kunstforening
Trond Rørvik, styreleder, Sandnes Kunstforening/Rogaland Fylkeskunstlag
Kristine Fornes, jurymedlem, Den Nasjonale Jury, Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen

Daisuke Kosugi, Leave Fucking «Society» Alone (2015)

Den franske pris 2017 gikk til japanskfødte Daisuke Kosugi (født 1984), som bor og arbeider i Oslo. Kosugi er tidligere student ved Kunstakademiet i Oslo, og driver sin egen praksis ved det kunstnerstyrte galleriet Louise Dany. Han jobber hovedsakelig med skulptur, film og installasjoner, ofte i kombinasjon med performance. Flere av arbeidene hans bruker kroppen som omdreiningspunkt, og undersøker hvordan våre bevegelsesmønstre og vår personlige frihet påvirkes og begrenses av samfunnets ulike reguleringer, lover og grenser.

Kosugis bakgrunn fra jus- og forsikringsbransjen i Tokyo gir dermed en særegen klangbunn, ifølge priskomiteen. Gjennom kunstnerens poetiske og koreografiske iscenesettelser viser han samtidig hvordan kroppen kan fungere som verktøy til å gjøre motstand mot disse reguleringene.