Aleksander Stav

  • Ota Benga (2017)
  • Skulpturgruppe i brent tre
    240 x 400 cm

  • Født 1983 i Ringerike, bosatt i Gran