Anna Christina Lorenzen

  • An Uncut Line (Eques) (2016)
  • Tresnitt på håndkolorert papir
    280 x 280 cm

  • Født 1981 i Tyskland, bosatt på Nesodden
  • Debuterte i 2017