Astrid Runde Saxegaard

  • DemonStration (2016)
  • Tekstil installasjon
    Lydfil av Bendik Storbekken
    300 x 180 x 120 cm

  • Født 1968 i Volda, bosatt på Kolbotn