Beate Petersen

  • Nattens dronning 1–8 (2016–17)
  • Blyant på papir
    8 stk. à 35 x 26 cm

  • Født 1962 i Oslo, bosatt i Oslo