Daniel Slåttnes

  • Samarbeid med stueplanta (2015–17)
  • Skulpturer i samarbeid med en stueplante, basert på en intuitiv dialog med planten
    Variable dimensjoner

  • Født 1986 i Oslo, bosatt i Oslo