Erik Bromö

  • Remixes (2016)
  • Akvarell og tusjlavering på papir
    8 stk. à 15 x 22 cm

  • Født 1981 i Sverige, bosatt i Oslo
  • Debuterte i 2017