John K. Raustein

  • Villnisets koloni (lydløs klang) (2016)
  • Diverse tekstile teknikker
    90 x 70 x 100 cm

  • Født 1972 i Stavanger, bosatt i Oslo