Kjersti Sletteland

  • Smile (2015)
  • Frottageteknikk
    Blyant på papir
    12 ark à 30 x 21 cm

  • Født 1978 i Bergen, bosatt i Bergen
  • Debuterte i 2017