Kristin Aarnes

  • «Haler – ikke bare hoder» – fra VirVarVeven (2017)
  • Akrylcollager på MDF, diverse gjenstander, stokker og haler
    Variable dimensjoner

  • Født 1955 i Oslo, bosatt i Oslo