Lucy Atherton

  • Moorland (2016)
  • Olje på plate
    30 x 40 cm

  • Født 1979 i Sør-Afrika, bosatt i Drammen
  • Debuterte i 2017