Pierre Lionel Matte

  • Studier av kunstnerens hender 1/Etudes des mains de l’artiste 1 (2012)
  • Tusjpenn på papir
    56 x 76 cm

  • Studier av kunstnerens hender 2/Etudes des mains de l’artiste 2 (2012)
  • Tusjpenn på papir
    56 x 76 cm

  • Født 1961 i Tønsberg, bosatt i Oslo