Signe Halle

  • Søyle 1  (2015)
  • Shibori og Smock
    Silke og tråd
    278 x 45 cm

  • Født 1955 i Torvikbukt, bosatt i Bergen
  • Debuterte i 2017