Simen Godtfredsen

  • Uten tittel (HOV #1) (2017)
  • Skulptur
    Funnede materialer fra Sorgenfri industriområde i Malmö: jakke, jord (potensielt innhold i jord: benzen, kadmium, klor, krom, kopper, kreosot, cyanider, bly, nikkel, olje, kvikksølv, sølv, sink), korrugert metallplate, metall fra gjerde, metallrist. Andre materialer: metall, ståltråd, tre. 180 x 50 cm

  • Født 1987 i Oslo, bosatt i Oslo
  • Debuterte i 2017