Tenthaus Oslo

  • Et Verk (2017)
  • 3 samtaler om kunst med deltakere fra Hersleb VGS
    Uke 38, 39 og 41
    Kunstnernes Hus

  • Helen Eriksen, født 1964. Ebba Moi, født 1971. Stefan Schröder, født 1966.
  • Debuterte i 2017