Tommy Olsson

  • The Art Critic is Present (2017)
  • Performance/sosial skulptur

    Ikke at jeg vil utelukke muligheten for telepati – det ville vært kjedelig, og til dels bruker jeg det jo som utgangspunkt – men The Art Critic is Present er i sin essens en invitasjon til en faktisk samtale. Den verbale versjonen. Nå var ikke tid og sted nødvendigvis en del av den opprinnelige planen, men av og til faller jo ting på plass som av en kosmisk lov. Høstutstillingen er tross alt det stedet hvor kritikere går for å dø, i hvert fall litt, og jeg har selv aktivt prøvd å ta livet av den gjentatte ganger. Noen ganger med nok ettertrykk til at det en tid faktisk kunne se ut som at jeg ville få det til hvis jeg bare sto på litt. Det betyr overhodet ikke at min tilstedeværelse skal oppfattes som noen form for forsoning – jeg ønsker den fortsatt død, altså – men dette handler ikke så mye om kunsten som om samtalen om kunsten. I forlengelsen av dette vil det naturlig nok dreie seg om samtalen om samtalen om kunsten, som uansett utfall vil utgjøre en registrering av hva som vil skje dersom man trekker kritikken ut i det faktiske rommet, og kritikeren gjør seg tilgjengelig og potensielt sårbar. Selv om muligheten til å dukke ned bak en skjerm fortsatt vil være der – jeg må jo tross alt gjøre rede for hva som skjer og om noe viktig blir sagt. Samtalen trenger jo heller ikke være begrenset til Høstutstillingen, kritikken av den, eller om kunst overhodet – vi lever jo som kjent i interessante tider, der nær sagt alle overser det faktum at verden ville vært et veldig fint sted, hadde ikke så mange hatt en ambisjon om å gjøre den bedre.

    Tommy Olsson
    Nesoddtangen, august 2017

  • Født 1963 i Sverige, bosatt på Nesodden