Truls Rukke Hjelmark

  • Untitled (Eating Hooks) (2017)
  • Tegning på papir
    42 x 60 cm

  • Født 1985 i Oslo, bosatt i Oslo