Vilde Løwenborg Blom

  • when drops of syrup form hard brittle threads in cold water (2017)
  • Skulptur
    Dropsmasse og stål
    Variable dimensjoner

  • Født 1991 i Oslo, bosatt i Oslo
  • Debuterte i 2017