Arkiv 2018

Johannes Engelsen Espedal, Hotel Occidental (2017)

Høstutstillingsprisen – Bildende Kunstneres Hjelpefonds kunstpris tildeles Johannes Engelsen Espedal for verket Hotel Occidental

Verket er en romlig installasjon som knytter an til landskapsmaleri og skulptur. Det har en påtrengende form og våger å ta plass, samtidig er innholdet lavmælt og peker i mange retninger. Arbeidet har en rytmisk komposisjon som leder tankene til symmetriske altertavler og antikk arkitektur, mens den bølgende formen i skarpe vinkler antyder en futuristisk struktur. Tittelen på verket avslører likevel at det handler om et midlertidig oppholdssted hvor noen inviteres inn, mens andre holdes ute, som en grense mellom øst og vest. Arbeidet evner å balansere mangfoldige motsetninger og referanser til formale tradisjoner, det er visuelt slående og særdeles godt gjennomført.

Martin Stråhle, Painted by a free spirit (2018)

Norske Grafikeres fonds grafikkpris tildeles Martin Stråhle for verket Painted by a free spirit

Stråhle gjenopptar i sin praksis en gammel romantisk tradisjon med friluftsmaleriet når han flytter arbeidsplassen sin ut i Bergens syv fjell. Kunstneren formidler sin tilstedeværelse i naturen gjennom konkrete grafiske avtrykk som han siden bearbeider. De taktile egenskapene og den direkte kontakten med materialene og naturen er viktige elementer i dette monumentale arbeidet, som er laget med jord, sand og andre materialer fra stedet. Ved å gi prisen til Stråhle ønsker juryen å fremheve det grafiske avtrykket som en kunstnerisk uttrykksform, metode og tilnærming.

Ayatgali Tuleubek, The Invisible Handjob of the New Economy (2017)

Anne og Jakob Weidemanns stipend 2018 går til Ayatgali Tuleubek for verket The Invisible Handjob
of the New Economy

Juryen legger i sin begrunnelse vekt på hvordan verket tar for seg en viktig og aktuell problemstilling. Hva skal vi bruke våre kropper/hender til når det manuelle arbeidet forsvinner? Hva vil verdien av våre kropper være? Vil de ha noen nytteverdi, eller vil de brukes kun til nytelse og status? Hendene som utfører de tomme arbeidsoppgavene på de små skjermene, har noe sårbart og gjenkjennelig ved seg. Verket lykkes, tross alle sine artifisielle lag, å tale om noe veldig kroppslig.

Anne og Jakob Weidemanns stipend deles ut av Stiftelsen Ringsveen.

Arild Våge Berge, Unstable Monuments 1 (2017)

Norske Kunstforeningers debutantpris 2018 tildeles Arild Våge Berge for verkene Unstable Monuments 1
og The Gravity of a Lake Focused Into One Point (2)

Verka er kanskje ikkje dei som roper høgst, men som elegant og poetisk klarar å samanfatte fleire tematiske tendensar i Høstutstillingen i år. Dei to skulpturane består av notatbøker, kart, foto – personleg arkivmateriale frå kunstnaren sin eigen bestefar – og restar frå demningar frå vasskraftverk på Vestlandet, som vert pressa saman av tvinger. Denne nærast brutale handlinga held, både fysisk og metaforisk, saman ei rekke motsetningsforhold. Det harde og det sarte, det subjektive og det objektive og ikkje minst kultur og natur. Kunstnaren har teke utgangspunkt i forholdet til sin eigen familie og brukar dette til å stille spørsmål ved historia, korleis me både forstår og nyttar naturen, og pirkar samstundes i vår eiga nasjonalkjensle.

Statens 131. kunstutstilling Høstutstillingen 2018 Kunstnernes Hus, 08.09.–14.10. Statens 131. kunstutstilling Høstutstillingen 2018 Kunstnernes Hus, 08.09.–14.10. Statens 131. kunstutstilling Høstutstillingen 2018 Kunstnernes Hus, 08.09.–14.10. Statens 131. kunstutstilling Høstutstillingen 2018 Kunstnernes Hus, 08.09.–14.10. Statens 131. kunstutstilling Høstutstillingen 2018 Kunstnernes Hus, 08.09.–14.10. Statens 131. kunstutstilling Høstutstillingen 2018 Kunstnernes Hus, 08.09.–14.10.