Aage Gaup

  • Gimme Shelter (2004)
  • Skulptur
    58 × 190 × 540 cm

  • Født 1943 i Porsanger, bosatt i Karasjok