Aleksander Johan Andreassen

  • Undersyn (2018)
  • Film
    17:20 min

  • Født 1982 i Bodø, bosatt i Oslo
  • Verket vises i videoprogram i Kunstnernes Hus kino med unntak av lørdag 6. og søndag 7. oktober.
    Avvik i program ved kunstnersamtaler, dvs. lørdag 15. september, søndag 23. september og søndag 30. september.

    Se hele programmet under utstillingen.