Arild Våge Berge

 • Unstable Monuments 1 (2017)
 • Skulptur
  20 × 50 × 20 cm

  Skrutvinge, gneisfragment, dokument fra Sveinung Oddvar Berges private arkiv, dokument fra Arild Våge Berges private arkiv

 • Prosjektet The Gravity Of a Lake Focused into One Point tar utgangspunkt i Tussa Kraftstasjon i Hjørundfjorden. Kunstnerens farfar ledet utbyggingen av kraftverket på 60-tallet – et krevende prosjekt der elleve liv gikk tapt. Materialene er hentet fra farfarens private arkiv, objekter fra kraftstasjonen, samt kunstnerens eget prosessmateriale.

 • The Gravity of a Lake Focused Into One Point (2) (2017)
 • Skulptur
  270 × 170 × 40 cm

  Skrutvinge, skissematerialer fra kunstnerbok av Arild Våge Berge, dokumenter fra Sveinung Oddvar Berges private arkiv, rester etter demningskonstruksjon fra Tussavatnet (juni 1980), stein fra demningsområdet ved Tussa Kraftverk (september 2015), tørket leire fra Tverrelvdalen, støv boret ut av steiner og rester fra demningskonstruksjon, pulverisert saltkrystall hentet ut av adkomsttunnelen til Tussa Kraftverk (november 2016)

 • Født 1983 i Volda, bosatt i Oslo
 • Debuterte i 2018