Ayatgali Tuleubek

  • The Invisible Handjob of the New Economy (2017)
  • Videoinstallasjon
    160 × 180 × 40 cm

    Videoinstallasjonen The Invisible Handjob of the New Economy består av smarttelefoner montert i et stort stativ; en visuell utforming inspirert av click-farms. Click-farms er firmaer som mot betaling genererer nettaktivitet, blant annet ved å utføre klikk og likes i sosiale medier. For få år siden ble denne betalte klikkingen gjort manuelt av mennesker, men nå har menneskene og det manuelle arbeidet blitt overflødige ved at telefonene selv genererer klikk. I Ayatgali Tuleubeks verk etterligner hendenes bevegelser manuelle arbeidsoppgaver. Oppgavene har to ting til felles: for det første blir de stort sett gjort for å tjene penger til livets opphold, for det andre vil de om få år forsvinne til automatiserte maskiner og roboter.

  • Født 1985 i Kasakhstan, bosatt i Oslo