Daniel Johannes Persson

  • Svart (2017)
  • Silketrykk
    103 × 123 cm

  • Født i Sverige, bosatt i Bergen