Fabia Bürger

  • Jungel (2018)
  • Olje og akryl på lerret
    324 × 180 cm

  • Født 1993 i Tyskland, bosatt i Trondheim
  • Debuterte i 2018