Greger Stolt Nilsen

  • Hugleik (2018)
  • Skulptur
    MDF, 3D-print, elektronikk, programmerte mikrokontrollere, LCD
    45 × 30 cm

  • Født 1979 på Nøtterøy, bosatt i Oslo
  • Debuterte i 2018