Ingeborg Annie S. Lindahl

  • Livsløgn – Trollveggen (2018)
  • Ubehandlet krittegning
    390 × 390 cm

  • Født 1981 i Harstad, bosatt i Harstad
  • Debuterte i 2018