Istvan Virag

 • Yujiapu dream, Yujiapu towers #1–5 (2017)
 • Fotografi
  Giclée-trykk
  90 × 60 cm

  Yujiapu er et ambisiøst storskala byggeprosjekt i Tianjin, Kina. Bydelen er inspirert av Manhattans byplan, arkitektur, og ikke minst ikoniske skyline. Selv om Yujiapu var planlagt ferdigstilt til 2014, pågår byggearbeidet fremdeles og mange av høyhusene er uferdige. De siste årene har byggeaktiviteten gått ned, noen byggeplasser er blitt forlatt. Om natten blir byen mørk og øde. Det er kun gatebelysning og LED-dekorasjon som lyser opp bygningene og smogen som ligger tung over byen. Den fargerike tåken forvirrer de hvitbalanse algoritmene i kameraet, forurensningen tolkes som fargestikk i bilde. Vinduene er mørke og bygningene ser ut som at de er i dvale, de minner mest om arkitektoniske modeller. Utviklingen ble stoppet midt mellom idé og funksjon, og skyskraperne står i dag som idiosynkratiske produkter av en vekst- og utviklingkultus.
  ...

  Yujiapu is an ambitious large-scale construction project in Tianjin, China. The district draws inspiration from Manhattan with regards to city planning, architecture and the iconic skyline. Although the district was scheduled for completion in 2014, most of the skyscrapers are still unfinished. The past years have seen a slowdown of construction activity, some of the sites have become abandoned. When the night falls, the city gets dark and deserted. It is only street lights and LED decoration that illuminate the buildings and the smog that is filling the sky. The colourful haze confuses the white balance algorithms of the camera, pollution is recorded as colour cast. The windows are dark, the buildings seem to be “hibernated”, bearing a resemblance to maquettes. Standing still in a state between idea and functionality the buildings appears to be idiosyncratic products of the cult of growth and development.

 • Født i Ungarn, bosatt i Oslo
 • Debuterte i 2018