Joakim Blattmann

 • Treverk (9) (2018)
 • Lydinstallasjon

  Trestokker, elektronikk og kontakthøyttalere
  Variable dimensjoner

 • Treverk er en serie skulpturelle installasjonsarbeider med utgangspunkt i lydopptak av små bevegelser på innsiden av trær. Lydopptakene ble gjort da trærne sto utendørs, og består av lyder vi mennesker vanligvis ikke kan høre; lyden av små vridninger i trestammen, endringer i fuktighet, eller av insekter som lever under barken. I etterkant har lyden blitt blitt justert til frekvenser mennesker kan oppfatte.

  Den elektriske ledeevnen i en av stokkene, som fortsatt har litt fuktighet i seg, styrer hvordan lydopptakene spilles av og “oppfører seg”. Fuktighetsendringene avgjør intensiteten og variasjonen i lydene vi hører, og hvilke lyder som sendes til hvilke kontakthøyttalere. Installasjonen er derfor i stadig endring og vil aldri oppleves likt.

 • Født 1978 i Drammen, bosatt i Oslo
 • Debuterte i 2018