Johannes Engelsen Espedal

  • Hotel Occidental (2017)
  • Installasjon
    Objekter som i varierende grad er bearbeidet
    400 × 400 cm

  • Født 1988 på Gjøvik, bosatt på Kapp i Østre Toten
  • Debuterte i 2018