Katalin Bobaly

  • Ali (2018)
  • Tradisjonell filtteknikk / toving
    189 × 152 cm

  • Født 1969 i Ungarn, bosatt i Oslo