Klara Sofie Ludvigsen

  • Kraftstasjon (2018)
  • Analogt print på baryttpapir
    127 × 160 cm

  • Stalheim (2017)
  • Analogt print på baryttpapir
    125 × 163 cm

  • Født 1983 på Stord, bosatt i Bergen
  • Debuterte i 2018