Lydia Hauge Sølvberg

  • Tegnet øre 
  • Skulptur
    Gipsavstøpning
    48 × 25 × 3,5 cm

  • Født 1989 i Trondheim, bosatt i København
  • Debuterte i 2018