Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Sveinn Fannar Jóhannsson

 • Recent Works and Other Myths (2018)
 • Inkjet print på Canson Platine Fibre Rag, iBond og bokside på Canson Conservation Board, Schott Mirogard Plus glass.
  13 stk à 35,7 × 27,6 × 3 cm

 •  
 • De 13 arbeidene er et utdrag fra serien Recent Works and Other Myths, som består av fotografier og tekst i interaksjon med sosiale medier. Sveinn Fannar Jóhannsson forsøker i dette prosjektet å identifisere et skulpturelt formspråk i et todimensjonalt rom.

  Collagene er basert på forskjellige kapitler i boken The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, av Rosalind E. Krauss. Essaysamlingen drøfter hvordan postmodernismen er med på å tvinge frem nye forståelser av kunst som følge av en stilendring i det 20. århundrets kunstproduksjon. Blant hovedtemaene er forholdet mellom fotografi, tekst og det fysiske, hva skulptur er og kan være, samt et oppgjør med myter i kunstfeltet.

  Boksidene i collagene er fra brukte eksemplarer, der tidligere lesere har markert og kommentert viktige eller interessante poenger. Skjermdumpene viser gjenstander overlatt til forfall i byrommet, observert, fotografert og postet på kunstnerens Instagramprofil. Instagram innehar verktøy og kvaliteter som vi kjenner fra det konseptuelle fotografiet: en kombinasjon av tekst og bilde, organisering via et grid-system og klassifisering med hjelp av faktaopplysninger som sted og dato. Det som tidligere var en konseptuell metodikk for kunstnere er nå blitt en allmenngyldig hverdagssyssel.

 • Født 1977 på Island, bosatt i Oslo