Thomas Falla Eriksen

  • Al Khemet (2016–2017)
  • Blekk på papir
    90 stk à 42 × 29,7 cm

  • Født 1987 på Roven i Fet kommune, bosatt i Sørum
  • Debuterte i 2018