Verena Winkelmann

  • Sone 10 (2017)
  • Analogt C-print
    45 × 67 cm

  • Sone 7 (2017)
  • Analogt C-print
    45 × 67 cm

  • De to fotografiene er en del av prosjektet Sone, en treårig billedlig undersøkelse av det å være innesperret. I tillegg til utstillingsbildene presenteres prosjektet i bok, utgitt på forlaget Teknisk Industri.

  • Født 1973 i Levanger, bosatt i Skien