Victoria Durnak

 • Following Piece (2015)
 • Video
  6:20 min

 • Født 1989 i Oslo, bosatt i Oslo
 • Debuterte i 2018
 • Verket vises i videoprogram i Kunstnernes Hus kino med unntak av lørdag 6. og søndag 7. oktober.
  Avvik i program ved kunstnersamtaler, dvs. lørdag 15. september, søndag 23. september og søndag 30. september.

  Se hele programmet under utstillingen.