Alessandro Marchi

 • Critical Walks (2020)
 • Performance
  Varighet varierer

 • Critical Walks Oslo Map (2020)
 • Risotrykket kart
  59 × 42 cm
  Opplag 100, til salgs 99
  Pris 290,–

  I prosjektet Critical Walks ser Alessandro Marchi på hvordan man kan utforske en by til fots ved å oversette statistisk materiale til ruter for byvandringer. Datamaterialet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå og viser til forskjeller i sosial-­, kulturell-­ og økonomisk bakgrunn blant Oslos befolkning. Prosjektet undersøker byen gjennom statistisk data og gjennom individuelle, sanselige erfaringer og observasjoner. Gjennom byvandringene søker Marchi å forene disse to ulike måtene å forstå verden på. Selv om vandringene er stedsspesifikke, har undersøkelsesmetoden overføringsverdi til andre byer og kontekster.

  Vandringene er tilgjengelig på Marchis nettside, og man kan når som helst velge å gjennomføre en av rutene alene eller sammen med andre. I løpet av Høstutstillingen 2020 vil det være mulig å oppleve en rekke vandringer i små grupper sammen med kunstneren. Gjennom utstillingsperioden vil publikum bli invitert med på én unik vandring hver uke, med ulike innfallsvinkler til det statistiske materialet og på forskjellige steder i byen. Vandringene under Høstutstillingen vil bli dokumentert og danne grunnlaget for den videre utviklingen av prosjektet.

 • Debuterte i 2020
 • Alessandro Marchi (f. 1975 i Forlì, Italia) er bosatt i Oslo. Han har mastergrad i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo, samt en mastergrad i ingeniørvitenskap fra Università degli studi di Bologna. Marchi har hatt separatutstillinger ved blant annet Studio17 (Stavanger), Intercambiador ACART (Madrid) og Espacio Trapezio (Madrid). Han har også deltatt i gruppeutstillinger ved steder som Rogaland Kunstsenter (Stavanger) og Fotografiens Hus (Oslo). 

  alessandromarchi.com