Kirsty Kross

 • Falling Down the Stairs in A#Major (2020)
 • Performance
  Varighet 08:30 min
  Pris på forespørsel

 • Debuterte i 2020
 • I Falling Down the Stairs in A#Major (2020) opptrer Kirsty Kross som sin kunstneriske avatar the Coral Trout. Verket er en videreutvikling av en performance fra 2017, der Kross «falt» ned trappene i Kunstnernes Hus til Beethovens 7. symfoni i A-­dur. Performancen tematiserte oppmerksomhetsøkonomi og individuelle narsissistiske begjær, som på mange måter bidrar til klimakrisen.

  Performancen som vises under Høstutstillingen er utviklet i lys av det turbulente året 2020. Den henspiller på de økonomiske, sosiale og politiske effektene av koronapandemien, samt et økende kollektivt ønske om strukturelle endringer. Samfunnsutfordringer står sentralt i Kross’ kunstnerskap, med fokus på klimaendringer og tap av naturmangfold. I en tid hvor klimakrisen er den største utfordringen vi står overfor, hevder kunstneren at nye tenkemåter er nødvendige. Kross spiller derfor påalternativer til konvensjonelle forståelser, med utgangs-punkt i Judith Halberstams The queer art of failure. Performancene hennes tar ofte form som absurde hendelser gjennom en rekke ufullkomne handlinger. I tråd med teorier av Timothy Morton bruker hun gjerne humor og latter for å adressere klimakrisen for å unngå polarisering mellom meningsmotstandere. 

  Kirsty Kross (f. 1974 i Brisbane, Australia) er bosatt i Oslo. Hun har en bachelorgrad i kunsthistorie fra University of Queensland og en mastergrad fra Universität der Künste Berlin. Kross har tidligere vist arbeider ved blant annet Bergen Assembly, Tenthaus (Oslo), Østlandsutstillingen, PINK CUBE (Oslo), Parkhaus Projects (Berlin) og Galerie Crystal Ball (Berlin). I 2016 ble hun tildelt Dusk till Dawn Art Prize av PNEK og Vandaler Forening.