Knut Helge Odden

 • AUE (1988)
 • Skulptur
  Kvarts og furu
  160 × 34 × 37 cm
  Pris 177 000,–
  (inkl. mva. og kunstavgift)

 • LIVE (2007)
 • Skulptur
  Bohuslängranitt
  98 × 32 × 24 cm
  Pris 177 000,–
  (inkl. mva. og kunstavgift)

 • Knut Helge Odden (f. 1951, Oslo–d. 2019, Notodden) var utdannet keramiker ved Statens håndverks-­ og kunstindustriskole, og deretter billedhugger under Per Palle Storm på Statens kunstakademi. Han bodde og arbeidet store deler av sitt liv i Telemark, først i Sauherad, så på Notodden. Siden han gikk ut fra akademiet i 1981 jobbet han stort sett i et abstrahert formspråk, der håndverk og materialitet stod sentralt. Skulpturene er hovedsakelig hugget av stein, men har også innslag av tre, metall, keramikk, readymades og plastmaterialer. Odden utførte flere større skulpturer til utsmykninger, blant annet for Statens Hus i Moss, Korsvoll skole, Telemark sentralsykehus og Niels Henrik Abel-­monumentet i Gjerstad.

  Selv beskrev Knut Helge Odden arbeidene sine slik: Jeg ser på skulpturene mine som romlig poesi, lader dem maksimalt – enkelt, taktilt, sensuelt. Søker minimale former – maksimalt uttrykk, ofte gjennom enkle former og symboler som eksempelvis kule og kube, rett strek og bølge, rett linje og spiral.