Per Hess og Risto Holopainen

 • Neonmeditasjoner (2020)
 • Performance med neonrør, sensorer
  med filter og analog synthesizer
  Varighet 20 min

  To forestillinger kl 18.00 og kl 19.00.

  Setereservasjon er nødvendig, klikk på ønsket klokkeslett over.
  Det blir mulighet for å stille spørsmål etter hver performance.

 • Debuterte i 2020
 • Våre sanser gir oss en tilnærmet helhetsopplevelse ved å kombinere syn og hørsel. Men hvordan kan dette skje i forhold til et usynlig element som lys og i forhold til et så flyktig element som farger. Er det mulig å se lyd og høre farger? Neonmeditasjoner tar deg med inn i et slikt kombinasjonsområde. Farger leses av med filtre og sensorer og transformeres til lydbilder. Inntrykk, uttrykk og det intuitive kombineres.

  Opplevelsen av farger er subjektiv, og fargene er aldri stabile selv om de virker slik. Men er en avlesning med sensorer mer objektiv? Morgen, kveld, sommer, vinter, sol, skyet og så videre. virker inn på fargene. Både ut fra dette og andre faktorer vil farge omsatt i lyd alltid være i endring. Det hørbare lydbildet vil aldri gjenta seg, men allikevel være gjenkjennbart.

  Å omforme farger og valører med sensorer til et lydbilde skjer direkte, på samme måte som øyet ser farger og valører utledet av lys, og sender signalene videre til vår hjerne. Lyden illustrerer ikke, men er direkte knyttet til de farger og valører som avleses. Hver minste bevegelse av sensorene gir endret avlesning og endret lyd. Systemet har høy følsomhet og ingen avlesning kan gjentas uten avvik. Lydbildet får et organisk forløp, ikke mekanisk, og hver fremføring blir unik.

  Per Hess (f. 1946 i Kongsberg) er bosatt i Oslo. Han er utdannet ved Statens håndverks-­ og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo, i tillegg til etterutdanning i Tyskland, Frankrike og Italia. De seneste årene har Hess vist arbeider ved blant annet GAD (Oslo), Galleri LNM (Oslo), Trafo Kunsthall (Asker), LYNX (Oslo), Kunstplass [10] (Oslo), Lydgalleriet (Bergen) og Bærum Kunsthall. 

  Risto Holopainen* (f. 1970 i Eskilstuna, Sverige) er bosatt i Oslo. Han har studert komposisjon ved Norges musikkhøgskole og har en doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Holopainen har komponert flere instrumentalverk for norske ensembler, og har hatt interdisiplinære samarbeidsprosjekter med blant annet Vivild Bergersen, Matvik Crew (Hans Georg Kohler og Hilde E. Brunstad) og Per Hess. Holopainen har også vist grafikk og tegninger på Dalype Galleri (Oslo) og en installasjon ved Winter Solstice (Oslo). I 2009 mottok han Spellemannsprisen i kategorien Årets samtids-
  komponist. I 2020 er han aktuell med hørespillet Djupare
  under hörtröskeln
  Ultimafestivalen.