Arkiv 2021

Please Raise Your Hand
2019

Lørdag 11. september under åpningsarrangementet. Kun digitalt.
Varighet 10 min

I Please Raise Your Hand står kunstneren på scenen og stiller publikum en rekke spørsmål som begynner med «vennligst rekk opp hånden hvis…». Etter hvert spørsmål gjør kunstneren et raskt overslag over hvor mange hender publikum har i været, før neste spørsmål stilles. Spørsmålene spenner fra det hverdagslige til det flaue, alvorlige eller spøkete, og omhandler temaer som identitet, trygghet, privilegier, tro, mental helse, sex, kunst og ærlighet. Performancen utforsker ideer om offentlig bekjennelse, skam og syndsforlatelse. Hva skjer når man oppdager at noen andre deler ens hemmeligheter eller problemer, eller motsatt når man er den eneste som innrømmer noe? Det er også en undersøkelse av maktbalansen mellom taler og publikum, og påvirkningskraften som finnes i spørreskjemaformatet.

Fuglevokteren
2019

Søndag 12. september
3 intervaller à 60 minutter gjennom dagen

 

 

Fuglevokteren er en performativ karakter som går igjen i Nogvas kunstnerskap. I sagn og fortellinger figurerer ofte fugler som varslere, men karakteren, en menneskefugl ikledd rød dress, sort maske, spiss hatt og nebb, fungerer som varsler på vegne av fuglene som selv står i fare. Performancen forsøker å belyse utfordringer knyttet til menneskelig intervensjon og nedbygging av naturen, som truer en rekke fuglearter i Norge og Europa. Siden 2019 har fuglevokteren vært synlig i kampen mot den kontroversielle vindkraftutbyggingen på Haramsfjellet på Haramsøya.

Pin-up china Girl
2020/2021

Lørdag 18. september
Varighet 20–30 min, intervaller gjennom dagen

Pin-up china Girl er en performance som forsøker å visualisere problemstillinger knyttet til stereotypier. Wang tar i bruk erfaringer og perspektiv fra eget liv som asiatisk kvinne bosatt i et vestlig samfunn. Under performancen opptrer hun som en tatovert pin-up-jente, ikledd en porselensinstallasjon i form av en bikinioverdel. 

1m
2020/2021

Lørdag 2. oktober og søndag 3. oktober
(Performancen vises kl. 13.00–13.30 og kl. 14.00–14.30)

Performancen 1m responderer på hvordan mennesker har forholdt seg til smittevernrådene om sosial distansering. I performancen beveger kunstnerne seg rundt med en 1 x 1 x 1 meter stor kube mellom seg. Det blir synlig hvilken usikkerhet og klønethet som kan oppstå når man skal overholde «meteren», og hvor vanskelig det kan være å til enhver tid huske å holde avstand til andre. En meter er ofte lenger enn man tenker, og er en svært unaturlig avstand for kommunikasjon og samvær mellom mennesker. Likevel har det vært et nødvendig virkemiddel i møte med denne pandemien. 

Karoline Sætre* (f. 1992) og Øyvind Novak Jenssen* (f. 1988)
Taxi Take Away avd. Oslo
2021

Søndag 10. oktober
Tlf. 412 64 624
Telefonlinjen for bestilling er åpen fra kl. 10.00–14.00 i perioden 4.–9. oktober, eller til det er fullbooket. 

Taxi Take Away avd. Oslo er en performance i form av en take away-tjeneste. Publikum oppfordres til å ringe inn til prosjektets telefonsentral 412 64 624. På dette nummeret kan man bestille en rett komponert spesielt for Høstutstillingen, bestående av råvarer som kunstnerne bak Kvae og Bark har sanket i Oslo. Over telefonen blir publikum også introdusert for et narrativ knyttet til råvarene, og blir slik kjent med kunstnernes blikk på både spesifikke planter og steder. Kunstnernes siste forberedelser av måltidet vil foregå på Høstutstillingen, slik at publikum som ikke har mulighet til å bestille måltidet likevel kan se verket utfolde seg. Måltidet er tilgjengelig i begrenset antall, og kan bestilles innenfor de angitte åpningstidene.

Stille Amare
2021
Søndag 17. oktober kl. 16:30 og 17:00
Varighet 10–15 min

Stille Amare, som betyr «bitre dråper», er en multimediaperformance som inkluderer stemme, lyd og video. Performancen kretser rundt arien Stille Amare fra operaen ​​«Tolomeo, re d’Egitto» (1728). Operaens teatralske og stiliserte språk forenes med mer abstrakte, men ekspressive performative elementer, som lyd, bilde, bevegelse og tekst. De forskjellige elementene kontrasterer, forstyrrer og kommuniserer med hverandre, og det oppstår dissonanser og ambivalens. På denne måten utfordres operaens tradisjonelle repertoar. Librettoen, ariens tekst, forblir i sin originale form, men satt i en ny sammenheng åpner den for betrakterens egen lesning av verket.

Videoprogrammet varer i totalt 2 timer og 2 minutter.

Første visning: kl. 11.00–13.02
Andre visning: kl. 13.03–15.05
Tredje visning: kl. 15.06–17.09

Lørdag 25. og søndag 26. september vises Høstutstillingens videoprogram kun én gang, fra kl. 11.00–13.02. Resten av dagen arrangeres filmfestivalen MIRAGE, se Kunstnernes Hus’ nettside for programinformasjon. 

Søndag 17. oktober vil Høstutstillingens videoprogram bli vist to ganger, fra kl. 11.00–15.05. Kl. 16.30 og kl. 17.00 presenteres Sean Bells performance Stille Amare i kinosalen. Setereservasjon er nødvendig.

Og Andre Historier
2021
HD-video
35:13 min

Visninger kl. 11.00, 13.03 og 15.06

 

Andre verdenskrig og dens ettertid er et tilbakevendende tema i Birgitte Sigmundstads arbeider, hvor hun undersøker hvilke spor krigen har satt, hva vi har lært og hvordan historien formidles. I filmen Og Andre Historier samles fortellinger om krigen og tiden etterpå gjennom gjenstander, fotografier, bilder, aviser og ukeblader funnet i arkiver, loppemarkeder og i kunstnerens eget hjem. I essayistisk stil binder en fortellerstemme historiene sammen, og kommenterer materialet og handlingene som blir presentert. 

Dypvannsfisk
2020
Digital film
08:37 min

Visninger kl. 11.35, 13.38 og 15.41

Dypvannsfisk er en historie om en eldre kvinne som bor på samme gård som sin fraskilte mann. De bor i to forskjellige hus og deler postkasse, men snakker ikke med hverandre. Kvinnen forteller om deres tid sammen og sin nå stille tilværelse. Fortellerens personlige historie kretser rundt tid, kjønnsroller, fravær og tilstedeværelse i nære relasjoner.

Solmonopolet
2018
Super 8mm-film
08:07 min

Visninger kl. 11.44, 13.47 og 15.50

I det eksperimentelle filmverket Solmonopolet observeres fenomenet av reflektert sollys i en storby. Ved bruk av stop motion-teknikk ønsker kunstneren å skape illusjoner og forskyvninger i tid og rom. Opptakene er gjort i Oslos historiske kvartaler, hvor innbyggerne ofte ikke har annet valg enn å nyte sollys som annet enn refleksjon fra glassoverflatene på de nye, høye bygningene – reist av Solmonopolet. Det originale lydsporet til filmen er skapt av Ilya (aka Fangarm) Badulin.

Kantina, Historien, Naturen, Geografien
2019
HD-video
10:58 min
Visninger kl. 11.53, 13.56 og 15.59

I filmen Kantina, Historien, Naturen, Geografien møter vi en opptaksklasse ved Hersleb skole i Oslo. Gjennom samtaler og kunstneriske utprøvinger, gir filmen oss innblikk i elevenes bakgrunn og hverdag, samt skolens arkitektur og store veggmalerier – permanente verk på skolen. Med filmen ønsker Anne-Liis Kogan å undersøke hvordan det norske utdanningssystemet former ungdommen, og hvordan de får brukt sitt potensiale i det mikrokosmos de befinner seg i. 

Maleriene spiller en viktig rolle i filmen, og ble utført i 1927 av tre av datidens største norske malere: Historien av Alf Rolfsen, Naturen av Per Krohg og Geografien av Axel Revold. Maleriene er malt direkte på veggen i fresketeknikk, noe som innebærer at de ble malt på fersk kalkpuss. Verkene ble bestilt med pedagogisk formål, men også som utsmykning og offentlig kunst. 

Filmen er produsert i samarbeid med Tenthaus Oslo og lærere og elever ved Hersleb skole.

Cine-Ruins
2020
Digital video
20:00 minutter

Visninger kl. 12.04, 14.07 og 16.10

Cine-Ruins har sitt utgangspunkt i et rykte fortalt av kunstnerens oldefar, om at den Egypt-baserte sangeren og skuespilleren Nour el-Houda var en del av deres slekt. En søken etter spor eller historier har ledet til en delvis improvisert, selvbiografisk fortelling om de nå forlatte kinoene i byen El-Mina i Tripoli i Libanon. Filmen viser samtaler med tidligere kinooperatører og slektninger av en avdød kinosjef.

Kautsjuk – det gråtende treet
HD-video
2020
10:10 min

Visninger kl. 12.25, 14.28 og 16.31

 

Kautsjuk – det gråtende treet undersøker maktstrukturer rundt råvarer og industriutvikling i en globalisert verden. Prosjektet er filmet i det som tidligere var Viking gummivarefabrikks lokaler i Heggedal. I filmen får vi ta del av en workshop med den lokale teatergruppen Holmen seniorteater, som øver inn et lydverk sammen med komponisten Victoria Nunes Finstad. Komposisjonen er basert på originaltekster om gummiproduksjon, skrevet av blant annet Vikings direktør P. M. Røwde (1876–1955). Tekstene er satt sammen av kunstnerne Hedberg og Moi, og er en poetisk beskrivelse av gummiboomens eksploatering og kommersialisering på slutten av 1800-tallet. 

Film og klipp av Audun Severin Eftevåg.

Variasjoner for trær og en ruin
2020–2021
HD-video
05:25 min

Visninger kl. 12.35, 14.38 og 16.41

 

 

Pierre Lionel Matte arbeider ofte med utgangspunkt i dagligdagse opplevelser, og benytter gjerne lyd og rytmer til å fortelle historier. Variasjoner for trær og en ruin er filmet ved en gammel husmannsplass i Dale i Sunnfjord. I filmen går en mann innover i en skog, frem til en ruin omgitt av grantrær, der han «spiller» på grener i dialog med skogens lyder og trærnes struktur. De improviserte rytmiske lydsporene er kunstnerens forsøk på å gjengi et slags «ekko» av menneskelig aktivitet som en gang fylte husmannsplassen og området rundt.

HOMO BULLA
2021
Film (HD)
11:53 min

Visninger kl. 12.41, 14.44 og 16.47

Essayfilmen HOMO BULLA åpner med noen såpebobler på en svart bakgrunn, og ender utenfor buret til Bubbles – Michael Jacksons sjimpanse. Underveis flyter den gjennom en rekke stille portretter: en hvileløst roterende boks med Red Bull i toppen av en rulletrapp, en dement terrier som ikke finner veien ut av et hjørne og filmskaperens egen far, før og etter hans død. Filmen er en utforskning av tanker om fangenskap, frihet, verdighet og skyldfølelse. 

Glitre som gull, smelte som snø
2021
HD-video
08:02 min

Visninger kl. 12.53, 14.56 og 16.59

Glitre som gull, smelte som snø er en poetisk beskrivelse om minner, tid og livet. Filmskaperne har intervjuet lokalbefolkning i Enare, nord i Finland. Området har hatt bosetning i flere tusen år, men nå bor det bare 7000 mennesker i kommunen. Gjennom filmen får publikum blant annet besøke et lite bibliotek på fjellet, som lokale gullgravere bruker, 30 km fra nærmeste vei. Bøkene fungerer som minner fra mennesker, selv om det er langt til nærmeste tettsted. Gjennom landskapsbildene viser filmskaperne hvor lite, men likevel av stor betydning, mennesket og biblioteket er i det nordfinske landskapet.

Bli med på offentlig omvisning med en av våre formidlere! Omvisningen varer 45 minutter. Gratis med gyldig billett.

Torsdager kl. 17.00 og søndager kl. 14.00

For bestilling, ta kontakt med oss:

Telefon: 929 87 575
E-post: booking@hostutstillingen.no

Kombiner utstillingsbesøk med familieverksted i Atelier Felix! Vi lager små skulpturer med inspirasjon fra verk i årets utstilling. Gratis med gyldig billett. 

Hver lørdag og søndag fra kl. 12.00–17.00

Vi rigger koronavennlige familiebord, og gjennomfører verkstedet i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern.

Vi arrangerer omvisninger for deg med barnevogn:

5. oktober kl. 13:00–13.45
6. oktober kl. 13:00–13:45

Opplev utstillingen med en av våre dyktige formidlere! Gratis med inngangsbillett.

 

 

Tirsdag og onsdag i høstferieuka kan du bli med på omvisning i 1. etasje med en av Norske Billedkunstneres dyktige formidlere. Det finnes flere kunstnerpublikasjoner i årets utstilling, og på denne omvisningen vil du få høre om de ulike bokprosjektene.

5. oktober kl. 16:00–16.45
6. oktober kl. 16:00–16:45