Martin White

 • Big Science Issue #01 (2021)
 • Periodisk kunstnerbok, prolog og første kapittel
  Håndtegnede reproduksjoner av arkivmateriale, skannet og inkjetprintet, montert og bundet for hånd
  31,4 x 27,3 x 4,5 cm
  Opplag 100, til salgs 90 (første utgave)
  Pris 1 000,–

  Big Science Issue #01 er en del av Whites pågående undersøkelse av arkivet etter Dr. Carl Wilhelm Sem-Jacobsen (1912–1991).

  I over 20 år foretok Sem-Jacobsen medisinske eksperimenter ved å implantere elektroder i hjernen på pasienter ved Gaustad psykiatriske sykehus. Han ble senere anklaget for uetisk medisinsk forskning, men en regjeringsoppnevnt kommisjon konkluderte i 2003 med at han ikke hadde opptrådt på en måte som på tidspunktet for eksperimentene ble ansett som uetisk. Whites kilder viser derimot at arbeidet var ansett som juridisk og etisk tvilsomt, rent eksperimentelt og at Sem-Jacobsen bevisst ikke innhentet samtykke fra pasienter.

  Verket reproduserer materiale fra Sem-Jacobsens arkiv, tilføyd og avbrutt av kunstnerens egne tillegg hentet fra ulike kilder, som brev, notater og samtidige vitenskapelige artikler.

 • Debuterte i 2021
 • Martin White (f. 1978 i Australia) bor og arbeider i Oslo. White har en bachelorgrad i kunst fra RMIT University (Melbourne) og mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. Han har også scenekunstfaglig bakgrunn fra Victorian College of the Arts (Melbourne). White har tidligere vist arbeider ved blant annet Oslo Kunstforening, MELK (Oslo) som en del av utstillingsprogrammet «Tokonoma», Norsk Teknisk Museum (Oslo) og Unge Kunstneres Samfund (Oslo).