Per Hess

 • Apokalypse 1–4 (2021)
 • Daguerreotypi
  4 stk. à 22,5 x 29 x 3,4 cm
  Opplag 7, til salgs 7
  Pris per enkeltverk 45 000‚–
  Samlet pris 150 000,–

  Daguerreotypi ble oppfunnet av Louis Jacques Mandé Daguerre i 1839, og var en av forløperne til moderne fotografi. Forsølvede kobberplater ble brukt som fotografisk plate. At edelmetaller som sølv og gull ble påvirket av lys var allerede kjent, det nye var at en metallhinne kunne holde fast på et bilde. Nyhetstjenestene var blant de første til å ta i bruk
  dette nye apparatet, som tillot dekning av Krimkrigen og den amerikanske borgerkrigen. Fotografiet ble en revolusjon som endret vårt forhold til lyset og bildet.

  Ved å trekke en parallell fra daguerreotypiets opprinnelse og bruke teknikken på samme måte i dag, ønsker kunstneren å gi en forståelse av hvordan vi oppdager og ser verden. Når man ser daguerrotypiene på avstand, speiler og blinker de etter som betrakteren beveger seg i rommet. Først når man går helt inntil, avslører bildene seg og konfronterer betrakteren. Tre av bildene i serien Apokalypse viser dagens og morgendagens våpen. Våpnene, selvstyrende raketter fra Kongsberg Defence and Aerospace AS, produseres for de nye F35-flyene for spredning til 40 land over hele den vestlige verden. Ett av bildene er fra krigen i Libya i 2011.

 • Per Hess (f. 1946 i Kongsberg) bor og arbeider i Oslo, Berlin og Paris. Han har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo, og er i tillegg etterutdannet i Tyskland, Frankrike og Italia. De seneste årene har Hess vist arbeider ved blant annet Lydgalleriet (Bergen), Bærum Kunsthall (Fornebu), LYNX (Oslo), Kunstplass (Oslo), Trafo Kunsthall (Asker) og GAD (Oslo).