Petter Buhagen

 • Shattered Horizon (2020–2021)
 • Håndtegnet blåkopi på papir
  76,5 x 57,5 cm
  Pris m/ramme 30 000,–

  Shattered Horizon tar utgangspunkt i en collage av bilder av hav med bølger og en knust glassrute. I prosessen har collagen blitt kopiert, printet og skannet så mange ganger at motivet har blitt abstrahert og rasterpunktene delvis har smeltet sammen. Som et siste ledd i kopieringssyklusen har bildet blitt møysommelig tegnet for hånd med kulepenn via et blåkopipapir, slik at blåkopien har blitt det ferdige arbeidet.

  Kopiering, og kopien som konsept, er et sentralt element i Buhagens kunstnerskap. For ham har kopien blitt en slags allegori for mellommenneskelig overføring av informasjon. Mesteparten kommuniseres, noen forandringer oppstår og små detaljer går tapt i overføringen mellom avsender og mottaker. På den måten er kommunikasjonssituasjoner dømt til å være både første- og andrehåndsopplevelser, der innholdet alltid endres underveis.

 • Debuterte i 2021
 • Petter Buhagen (f. 1983 i Trondheim) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og The Arts Institute at Bournemouth (Storbritannia). Nå bor og arbeider han i Trondheim. Buhagen har stilt ut ved blant annet Bærum Kunsthall (Fornebu), Oppland Kunstsenter (Lillehammer), Kunstnerforbundet (Oslo), Trøndelag senter for samtidskunst (Trondheim) og Norske Grafikere (Oslo). Siden 2011 har han drevet det kunstnerstyrte visningsstedet Noplace i Oslo.