Ragna Misvær Grønstad

  • Vinden bærer bildene / Govat leat biekka buorit (2020)
  • Akvarell, penn og tusj på papir
    137 x 104 cm
    Pris m/ramme 88 000,–

Áhkkui reive
02.02.2021

Ráhkis áhkku,

dá lea visot mait it dadjan. Dá lea dat maid in diehtán, dan riika birra gos du niegut šadde. Dat báiki maid du bearaš álggos válljii. Ovdal go soahti ja gabahahttin válljii. Ovdal Hakadal ja Treschows gate 23. Ovdal golmma giehtaspábba-joavkku ja oahpaheaddjeoahppu. Ovdal go ádjá deivet.

Áhkku. Oainnát go Stuoragobi ja Stállogárggu? Die leat báikkit gos du muittut leat, mu láhppon muittut. Ja die leat báikkit gos eallin lea. Eallimat mat nu olu ledje, leat dál lonuhuvvon ođđa eallimiiguin. Jurddat mat áibbašit dan boahtte áiggi gosa in riegádan, vai don livččet doppe sáhtan orrut. Livččen sávvan ahte stuora oassi historjjás ii livčče dáhpahuvvan.

Gábavuođa lean árben dus. Muhto maiddái duhát jagiid historjjá. Smávva luottažat báhcán máŧohis stuora liidnái. Doppe lea dál geađgi muitaleaddjin. Áhpi lávlu dan mii lea leamašan, ja govat leat biekka buorit. Du jietna ii šat muital. Du jietna vuoiŋŋasta. Go jurddahalan Fálesnuori birra, de gulan du jiena alo.

– Du Ragna

 

Brevet til mormor
02.02.2021 

Kjære Mormor, 

Her er alt du ikke sa. Her er det jeg ikke visste, om landet der dine drømmer vokste opp. Stedet familien din valgte først. Før krigen og deportasjonen valgte. Før Hakadal og Treschows gate 23. Før tre håndballag og lærerutdanning. Før du møtte morfar. 

Mormor. Ser du Storbukt og Stallogargo? De er steder med minnene dine, de tapte minnene mine. Og de er steder med liv. Fulle av liv som var. Fylt med nytt liv nå. Tenk å føle savn for en fremtid der jeg ikke ble født, slik at du kunne bodd der. Jeg skulle ønske så mye av historien aldri skjedde. 

Stoltheten min kommer fra deg. Men også mange tusen års historie. Små spor satt igjen på enormt lerret. For det er steinen som forteller nå. Havet synger det som var, og vinden bærer bildene. Din stemme har sluttet å fortelle. Din stemme ligger der og hviler. Jeg vil alltid høre deg mormor, når jeg tenker på Kvalsund. 

– Din Ragna

  • Debuterte i 2021
  • Ragna Misvær Grønstad (f. 1984 i Lørenskog) er oppvokst i Bodø, der hun bor og arbeider. Hun har også tilknytning til Hammerfest kommune, hvor hennes mormor vokste opp som sjøsame. Grønstad har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har nylig hatt separatutstillinger ved Romsdalsmuseet (Molde), Norske Grafikere (Oslo) og Galleri Bodøgaard. I 2019 var hun årets festivalkunstner under Osafestivalen i Voss. Grønstad har også deltatt på grafikkfestivalen HIT + AVTRYKK som ble vist ved Haugesund Billedgalleri, samt på en gruppeutstilling ved Kunsthall Trondheim. Grønstads arbeider er innkjøpt av blant annet Nordnorsk Kunstmuseum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Sametinget.