Sean Bell

  • Stille Amare (2021)
  • Performance
    Varighet 10–15 min

    Søndag 17. oktober kl. 16:30 og kl. 17:00

    Stille Amare, som betyr «bitre dråper», er en multimediaperformance som inkluderer stemme, lyd og video. Performancen kretser rundt arien Stille Amare fra operaen ​​«Tolomeo, re d’Egitto» (1728). Operaens teatralske og stiliserte språk forenes med mer abstrakte, men ekspressive performative elementer, som lyd, bilde, bevegelse og tekst. De forskjellige elementene kontrasterer, forstyrrer og kommuniserer med hverandre, og det oppstår dissonanser og ambivalens. På denne måten utfordres operaens tradisjonelle repertoar. Librettoen, ariens tekst, forblir i sin originale form, men satt i en ny sammenheng åpner den for betrakterens egen lesning av verket.

  • Debuterte i 2021
  • Sean Bell (f. 1994 i Oslo) har fullført kandidatstudiet i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole (Oslo). Nå studerer han tidligmusikk ved Koninklijk Conservatorium Den Haag (Nederland). Bell har tidligere vist performancer ved Destiny’s (Oslo) og PAB Open (Bergen), sistnevnte arrangert av Performance Art Bergen. Han har også medvirket i ulike oppsetninger, som «Sick, Trance, Glory, Mud» av Zephyr Brüggen (Amsterdam) og «Rûah» av Texte und Töne (Liestal, Sveits).